Informace pro rodiče

V této rubrice Vás budu informovat o různých akcích pořádaných školou, zajímavých projektech, třídních schůzkách apod. Těším se na spolupráci s Vámi.





Prosím o urychlené vrácení lístečku ohledně účasti na lyžařském kurzu nejpozději do pátku 10.12.

Děkuji
22.prosince jdeme do kina - cena 35,- Kč

Příspěvek na AŠSK - 20,- Kč - musí donést KAŽDÝ žák školy

Příspěvek SRPDŠ - 150,- Kč - platí se na rodinu (platí pro školu i pro školku dohromady)

Adopce na dálku - jakákoliv částka od 10,- Kč
Milí rodiče, ve škole probíhá akce s názvem "Daruj mobil", tak pokud máte starý nefukční nebo i funkční mobil a přemýšlíte, že se jej zbavíte, tak to prosím nedělejte a pošlete jej po Vašem dítěti do školy.
Do soutěže jsou zapojeny jednotlivé třídy, první cenou této soutěže je bowling ve "FORMANCE" pro celou třídu zdarma. Zatím si naše třída nevede vůbec špatně, tak pokud chcete, přispějte alespoň jedním "kouskem" a pomozte nám tak k vítězství.   Moc děkuji HJ